PC SOFT

PROFESSIONAL NEWSGROUPS
WINDEVWEBDEV and WINDEV Mobile

Home → WINDEV 26 → [WD25] drag-and-drop naar een TAB-control
[WD25] drag-and-drop naar een TAB-control
Started by Stefan, Oct., 11 2021 3:52 PM - 2 replies
Registered member
7 messages
Posted on October, 11 2021 - 3:52 PM
Hallo,

Heeft iemand enig idee hoe ik het voor elkaar kan krijgen om drag-and-drop werkend te krijgen naar een TAB-control?

Ik wil een afspraak uit een planning-control naar een TAB-control slepen en als ik deze loslaat (drop) wil ik weten op welk tabblad ik de drop uitgevoerd heb en dan een stukje code uitvoeren. Probleem is voorlopig dat drag-and-drop helemaal niets activeert voor een TAB-control. Dus bij het hover'en boven de TAB-control blijft de cursor op "Verboden" staan en als ik een drop uitvoer gebeurt er ook helemaal niets. Ik heb de volgende DNDEvents gedefinieerd in de initialisatie van het TAB-control:

DnDEvent(UnknownDragOverTAB, TAB_SLACHTERIJ, dndDragOver)
DnDEvent(PlanningDroppedOnTAB, TAB_SLACHTERIJ, dndDrop)

Traces in die procedures doen helemaal niets. Nu is automatic drag-and-drop ook niet instelbaar, terwijl dat b.v. bij een table-control wel mogelijk is door een vinkje te zetten in, ik geloof, de details tab van de table-control. Dus mogelijk is Drag-and-drop in het geheel niet mogelijk naar een TAB-control.

--
Regards, Stefan
Registered member
4 messages
Posted on March, 11 2022 - 8:34 AM
using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;

namespace DraggableTabControl
{
[ToolboxBitmap(typeof(DraggableTabControl))]
///
/// Summary description for DraggableTabPage.
///
public class DraggableTabControl : System.Windows.Forms.TabControl
{
///
/// Required designer variable.
///
private System.ComponentModel.Container components = null;

public DraggableTabControl()
{
// This call is required by the Windows.Forms Form Designer.
InitializeComponent();

// TODO: Add any initialization after the InitForm call

}

///
/// Clean up any resources being used.
///
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if(components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}

#region Component Designer generated code
///
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
///
private void InitializeComponent()
{
}
#endregion

protected override void OnDragOver(System.Windows.Forms.DragEventArgs e)
{
base.OnDragOver(e);

Point pt = new Point(e.X, e.Y);
//We need client coordinates.
pt = PointToClient(pt);

//Get the tab we are hovering over.
TabPage hover_tab = GetTabPageByTab(pt);

//Make sure we are on a tab.
if(hover_tab != null)
{
//Make sure there is a TabPage being dragged.
if(e.Data.GetDataPresent(typeof(TabPage)))
{
e.Effect = DragDropEffects.Move;
TabPage drag_tab = (TabPage)e.Data.GetData(typeof(TabPage));
int item_drag_index = FindIndex(drag_tab);
int drop_location_index= FindIndex(hover_tab);

//Don't do anything if we are hovering over ourself.
if(item_drag_index ! = drop_location_index) {

ArrayList pages = new ArrayList();
//Put all tab pages into an array.
for(int i = 0; i < TabPages.Count; i++)
{
//Except the one we are dragging.
if(i != item_drag_index)
pages.Add(TabPages[i]);
}

//Now put the one we are dragging it at the proper location.
pages.Insert(drop_location_index, drag_tab);

//Make them all go away for a nanosec.
TabPages.Clear();

//Add them all back in.
TabPages.AddRange((TabPage[])pages.ToArray(typeof(TabPage)));

//Make sure the drag tab is selected.
SelectedTab = drag_tab;
}
}
}
else
{
e.Effect = DragDropEffects.None;
}
}

protected override void OnMouseDown(MouseEventArgs e)
{
base.OnMouseDown(e);

Point pt = new Point(e.X, e.Y);
TabPage tp = GetTabPageByTab(pt);

if(tp != null)
{
DoDragDrop(tp, DragDropEffects.All);
}
}

///
/// Finds the TabPage whose tab is contains the given point.
///
/// The point (given in client coordinates) to look for a TabPage.
/// The TabPage whose tab is at the given point (null if there isn't one).
private TabPage GetTabPageByTab(Point pt)
{
TabPage tp =

null;
for(int i =

0; i < TabPages.Count; i++)
{
if(GetTabRect(i).Contains(pt))
{
tp = TabPages[i];
break;
}
}

return tp;
}

///
/// Loops over all the TabPages to find the index of the given TabPage.
///
/// The TabPage we want the index for.
/// The index of the given TabPage(-1 if it isn't found.)
private int FindIndex(TabPage page)
{
for(int i = 0; i < TabPages.Count; i++)
{
if(TabPages[i] == page)
return i;
}

return -1;
}
}
}
Registered member
4 messages
Posted on April, 05 2022 - 12:10 PM
Yes, it is. As long as I understand you correctly:

Let's say you have 3 tabs open: Tab 1, Tab 2 and Tab 3. And now you want to move Tab 1 between Tab 2 and Tab 3. Simply grab Tab 1 and drag it between Tab 2 and Tab 3.

If this ain't working like it should, then please https://shagle.download kindly check your Tab Stacking settings. It might be that the "Stacking Drop Delay" https://voojio.com/chatroom/omegle setting is too sensitive.